فیلم های

 • بایگانی

  جویس مایر

  جویس مایر یکی از معلمین و رهبران تعلیم کاربردی کتاب مقدس در دنیا میباشد. او از پرفروشترین نویسندگان نیویورک تایمز…

 • بایگانی

  پادشاه جلال

  پادشاه جلال، داستان و پیام کتاب مقدس را به صورت ساده و در عین حال عمیق ارائه می دهد که…

 • بایگانی

  سامی تیپیت

  سامی تیپیت، بنیانگذار سازمان مشاور جهانی، مبشر، معلم است که تجربه کار و کمک به مردم در بیش از ۸۰…

 • بایگانی

  نور جهان

  در این فیلم سینمایی یوحنای رسول که نویسنده انجیل یوحنا می باشد، این انجیل را روایت می کند. لیست پخش…

 • بایگانی

  مردی عیسی نام

  «مردی به نام عیسی» تئاتری به روایت انجیل متی می باشد. لیست پخش آیتم مورد نظر را از لیست پخش…

 • بایگانی

  مریم مجدلیه

  برنامه ای مخصوص بانوان می باشد. در این سری برنامه ها داستهانهای زنان کتابمقدس بررسی می شوند! لیست پخش آیتم…

 • بایگانی

  به استقبال زندگی نو۲

  ایشیک آبلا یک مبشر ترکیه ای است که پیغام امید و محبت و ازادی عیسی مسیح را به گوش جهانیان…

 • بایگانی

  بشارت انفرادی

  این برنامه در مورد یکی از موثرترین و بی خطرترین و پر اهمیت ترین طریق بشارت با عنوان «بشارت انفرادی»…

 • بایگانی

  گام اول

  دوره شاگردسازی است که هر گروه در هر کجا و شرایطی که هستند بتوانند خود را از کلام و در…

 • بایگانی

  کلیسا در پرتو جفا

  این سری برنامه ۱۳ قسمتی در مورد جفا در کلیسا می باشد. لیست پخش آیتم مورد نظر را از لیست…

 • بایگانی

  در پی قدمهای مسیح

  سفری هیجان انگیز به اورشلیم با ادوین کشیش آبنوس لیست پخش آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنیددر…

 • بایگانی

  Road of Victory Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Turning Point – Agents of The Apocalypse Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Turning Point – 10 Questions Christians Are Asking Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Questions and Answers Show Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Turning Point – I Never Thought I’d See The Day Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Turning Point – Agents of Babylon Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Violence in The Old Testament Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Art of Marriage Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Face to Face Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  International Bible Society Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Who is My Neighbor Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  زندگی سخاوتمند

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Grace Alone Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  New Season Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  3:16 Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  پژواک – پرسشهای شما

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Pezhvak – Worship Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Pezhvak-Your Voice Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Farsi Praise Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Microphone Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Christianity-Mirror In Time Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Worship Service Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  International House of Prayer Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Boundaries Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Devotional Farsi

  This is about devotionals. PlayList Select Playlist ItemDevotional – 101Devotional – 102Devotional – 103Devotional – 104Devotional – 105Devotional – 106Devotional…

 • بایگانی

  Heartbeat Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Pray for Gilbert Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Mohabat Christmas Concert Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Christmas Special Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Story of Light Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Dealing with Character Issues Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  7th Art Review-Special Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  How to Start a Difficult Conversation Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Heart to Heart Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Power of Prayer Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Embracing New Life Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  My Other Half Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Matthew Commentary Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Audio Bible Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Revelation Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Life Spring Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Rivka Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Saro and Sara Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Safe People Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  M News Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Sacred Pathways Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Fresh Breeze Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Norooz Special Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Leading The Way Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  The Way, Truth and Life Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Christian Marriage Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Islam vs. Christianity Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Normal People Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Pezhvak Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  تخته سیاه

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Addiction Farsi

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  Living Hope Farsi

  این برنامه روزهای جمعه به صورت پخش زنده با کشیش سوریک و کشیش الهام از شبکه محبت پخش می گردد…

 • بایگانی

  Christian Parenting Farsi

  This post needsa description here. لیست پخش آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید‎نقش والدین در خانواده مسیحی…

 • بایگانی

  Everlasting Hope Farsi

  Join Pastor Rassoul and Sammy for Everlasting Hope! لیست پخش آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنیدEverlasting Hope…

 • بایگانی

  در تماس

  در سن کودکی، دکتر چارلز استنلی پدر خود را از دست داد. او توسط مادر بیوه و پدر بزرگ خدا…

 • بایگانی

  خانه ما کلیسای ما فصل یازدهم

  House Church لیست پخش آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنیدخانۀ ما کلیسای ما – قسمت اولخانۀ ما…

 • بایگانی

  چرا مسیحی شدم؟

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  آواز مسیح

  آواز مسیح برنامه است که از شبکه محبت بطور زنده پخش می شود. در این برنامه شهادت زندگی دیگر ایمانداران…

 • بایگانی

  فراتر از رویا

  علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم…

 • بایگانی

  هدیه ای برای ایران

  هدیه ای برای ایران فرصتی را برای شما مهیا می سازد تا آنچه که خدا به شما داده است را…

 • بایگانی

  قدمهای اساسی برای رشد روحانی

  هر کس ایمان قویتری را می خواهد. در کتاب یعقوب، کتاب مقدس می گوید: “همانطور که بدن بدون روح مرده…

 • بایگانی

  نوایی صمیمی

  این برنامه روزهای پنجشنبه به صورت پخش زنده با کشیش الهام از شبکه محبت پخش می گردد . کشیش الهام…

 • بایگانی

  نگاهی دیگر

  در این برنامه موضوعات از طریق نظرات و دیدگاههای متعدد دیگری بررسی می شوند. لیست پخش آیتم مورد نظر را…

 • بایگانی

  محدودیت های سازنده برای کودکان

  کشیش آلبرت اسلان به ما آموزش می دهد که چگونه فرزندان خود را با توجه به اصول الهی تربیت نماییم.…