گزارش اشکالات صوتی یا تصویری

 اگر بخاطر اشکالات فنی قادر به شنیدن و یا دیدن برنامه های تلویزیون محبت نیستید، با پر کردن فرم زیر ما را در جریان بگذارید تا در اسرع وقت به این مشکلات رسیدگی کنیم.  توصیه ما این است که اول سیستم خود را چک کنید - اگر فکر میکنید ایراد از گیرنده شما و یا خط اینترنت شما نیست از پر کردن و ارسال این فرم خودداری نفرمایید.

 

اشکال با>  

تاریخ اشکال
از تا