نقطه عطف

 

علاقمندان به تعالیم دکتر دیوید جرمایا، می توانند دروس مربوط به ایشان را از این صفحه دریافت کنند. 

لینک زیر شما را به یوتیوب فارسی این سازمان راهنمایی خواهد نمود:

https://www.youtube.com/channel/UCi6gmcPGhwzmNT3_X5cblFQ

 

همچنین لنیک زیر به شما این امکان را خواهد داد تا کتاب ایشان را تحت عنوان " نقطه عطف" دانلود کنید
http://www.mohabat.tv/Files/pdf/YGTP_Farsi_web_2.pdf

 

برای تماس در خصوص این دروس می توانید از طرق زیر تماس حاصل فرمایید:

 

DavidJ@mohabat.tv

503-303-1392