پادشاه جلال

 

«پل دان برامسن» در ایالت کالیفرنیا، کشور آمریکا، چشم به جهان گشود. او و همسرش سه فرزند خود را در کشور سنگال، در غرب آفریقا بزرگ کردند. در مملکتی عمدتا مسلمان، در حاشیه «صحرا». برامسن آثار خود را خطاب به مردمانی از ملتهای مختلف مینویسد و منابعی تهیه می کند که ماجارهای کتابمقدس و پیام انبیا را به ترتیب زمان وقوع بیان می کند. کارهای او عتبارتند از «طریق پارسایی» (سریال رادیوی شامل ۱۰۰ قسمت که ابتدا به زبان سنگالی معروف به «وولوف» نوشته شده، و اکنون به حدود یکصد زبان ترجمه شده است)، و «یک خدا، یک پیام» (کتابی برای کمک به حقجویان شک باور به منظور غلبه بر موانع فکریشان، و دستیابی به درکی روشن از پرفروشترین کتاب جهان، یعنی کتابمقدس)، و «فیلم پادشاه جلال» (فیلمی شامل ۲۲۲ دقیقه، که سفری است هیجان انگیز از طریق نوشته های مقدس انبیای کتابمقدس).

 

از طریق لینک زیر می توانید به این کتاب بصورت رایگان دسترسی یابید:

Files/pdf/Farsi%20KING%20of%20GLORY%20Jan_2018%20Low%20Res%20spreads.pdf

 Files/pdf/Farsi%20KoG%20Cover%20Nov_2017.pdf