تخته سیاه - قسمت پنجاه و چهارم

Loading the player ...

با ادوین کشیش آبنوس - موضوع برنامه: اوپنتییزم - نبوتها