تخته سیاه - قسمت پنجاه و پنجم

Loading the player ...

با ادوین کشیش آبنوس - موضوع برنامه: اوپنتییزم - تاثیر فلسفه بر الهیات