بایگانی

آواز مسیح


آواز مسیح برنامه است که از شبکه محبت بطور زنده پخش می شود.
در این برنامه شهادت زندگی دیگر ایمانداران به اشتراک گذاشته می شود.
هدف این برنامه رشد و تقویت ایمانی نوایمانان می باشد.

لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن