بایگانی

قدمهای اساسی برای رشد روحانی


هر کس ایمان قویتری را می خواهد. در کتاب یعقوب، کتاب مقدس می گوید: “همانطور که بدن بدون روح مرده است، بنابراین ایمان بدون اعمال مرده است.”به دعوت محقق دکتر ساسان توسلی برای افزایش ایمان خود با تسلیم شدن و اطاعت از خدا،‌گوش فرا دهید.

لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن