بایگانی

باهم


باهم

نام این برنامه، ” با هم ” است. مجری این برنامه، ” کیا و نگین حدائقی ” میباشد. هدف این برنامه بهتر کردن روابط زناشویی بین طرفین است. در این برنامه پاسخ سوال خود به موارد زیر را خواهید یافت : ایجاد نزدیکی و صمیمیت بیشتر از طریق برقراری ارتباط درست توسط همسران به چه صورت است؟ چشم انداز خدا برای ازدواج ما چیست؟ روشهای درست برای ایجاد ارتباط چیست؟ برای برقراری یک ارتباط درست در ابتدا نیاز به چه چیزی است؟ ارتباط شفاف چگونه است و موجبات چه چیزهایی را فراهم می‌آورد؟ چگونه میتوان از طریق گام نهادن در نقشه و هدفش خدا برای ازدواج خود به یک تن شدن برسیم؟ اولین ازدواج در کتاب مقدس متعلق به چه کسانی است؟ هدف خدا از ازدواج ما شامل چیست؟ دیدگاه خداوند نسبت به ازدواج چیست؟ ابراز محبت از طریق صمیمیت و روابط عاطفی در بین زوجین به چه صورت است؟ عشقی که نیازهای شریک ما را بالاتر از خود شخص قرار دهد چگونه است؟ چگونه می توان صمیمیت خود را با همسر ارتقا داد؟ تعریف محبت در زندگی زناشویی چیست؟ برخی از روابط و احتیاجات عاطفی را بررسی خواهیم کرد. چگونه می توان به یاری خداوند با چالش‌های مختلف زندگی زناشویی روبه‌رو شد؟ در زندگی زناشویی چه چالشهایی ممکن است وجود داشته باشد؟ همچنین راجع به عصبانیت و خشم با یکدیگر صحبت خواهیم کرد؟ چگونه می توان احساسات و عواطف مثبت و منفی خود را کنترل کرد؟ انسانها چگونه می توانند احساسات خود را نشان دهند؟ خشم چیست؟ انواع مختلف خشم چیست؟ چه چیز سبب خشمگین شدن انسان ها می شود و انسان ها خشم خود را چگونه بروز می دهند؟ برخی از راهکارهای عملی که می تواند باعث ایجاد محبت در خانواده شود و باعث می‌شود تا زوجین بتوانند خشم خود و احساسات منفی خود را کنترل کنند؟ زندگی مثبت علیرغم تمامی تفاوت های ما به چه صورت است؟ استحکام صمیمیت جسمی و معنوی بین زوجین به چه صورت است؟ چگونه زن و شوهر برازنده هم باشند؟… پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن