مقالات فارسی

تاثیر برنامه های شبکه محبت

۲۹ ژانویه ۲۰۱۹

فریدون، مرد جوانی است که از ایران با شبکه محبت تماس گرفت. او همسر و فرزند دارد و گفت که خانواده اش فقیر بوده و در یک مکان بسیار شلوغ زندگی می کنند. او با دستگاه جوش کاری در یک کارخانه صنعتی کار می کرد تا یک روز بازویش را در حین کار با یکی از دستگاههای کارخانه از دست داد. پس مجبور شد که در خانه بماند و دیگر نمی توانست کار کند. همسرش شروع به کار کردن کرد ولی فریدون از این بابت بسیار ناراحت بود. او هرگز همسرش را در این زمینه حمایت نکرد. به غرورش بد جوری بر خورده بود و همین موضوع او را به افسردگی شدیدی کشاند. فریدون دست به خودکشی زد تا به زندگی خود پایان دهد زیرا که نمی خواست با یک دست زندگی کند. رگ دست خود را زد ولی زنده ماند. خدا او را حفظ نمود. یک روز که در خانه بود و هیچ کاری انجام نمی داد، شروع به تماشای تلویزیون محبت که برنامه جویس مایر در آن زمان پخش می شد، نمود. هر روز دوبار این برنامه را تماشا می کرد و تغیراتی به تدریچ در او دیده می شد. تعالیم جویس مایر تاثیرات بسیاری بر او و زندگی اش گذاشته بود بطوریکه بیماری افسردگی او را ترک کرد. نگرش او نسبت به همسرش، زندگی و برنامه های جویس مایر تغییر نمود. او به مشاوران شبکه محبت گفت که هرگز حتی یکی از برنامه ای جویس مایر را از دست نمی دهد. و حتی انگلیسی می آموزد تا بتواند تمامی تعالیم و برنامه های جویس مایر را به زبان انگلیسی نیز مشاهده کند. و امیدوار است که یک روز با جویس مایر ملاقات نموده و با او به زبان انگلیسی صحبت کند. او عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفت و از این بابت خیلی خوشحال است.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

برچسب ها
نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *