بایگانی

خانه امید

خانه امید، برنامه‌ی است که در آن مجریان برنامه بر آن هستند تا نوید امید را به دنیای شکسته‌ی که سخت در نیاز تازگی و نجات است، ببخشد. خانه امید، سازمانی مسیحی و ایرانی است که در فعالیت‌های محلی و بین‌المللی نه تنها به أمور روحانی ایرانیان رسیدگی می‌کند بلکه در تلاش است تا به نیاز‌های اجتماعی ایرانیان، مخصوصا مهارجان نیز بپردازد

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

House Of Omeed 101
House Of Omeed 102
House Of Omeed 103
House Of Omeed 104
House Of Omeed 105
House Of Omeed 106
House Of Omeed 107
House Of Omeed 108
House Of Omeed 109
House Of Omeed 110
House Of Omeed 111
House Of Omeed 112
House Of Omeed 113
House Of Omeed 114
House Of Omeed 115
House Of Omeed 116
House Of Omeed 117
House Of Omeed 118
House Of Omeed 119
House Of Omeed 120
House Of Omeed 121
House Of Omeed 122
House Of Omeed 123
House Of Omeed 124
House Of Omeed 125
House Of Omeed 126
House Of Omeed 201
House Of Omeed 202
House Of Omeed 203
House Of Omeed 204
House Of Omeed 205
House Of Omeed 206
House Of Omeed 207
House Of Omeed 208
House Of Omeed 209
House Of Omeed 210
House Of Omeed 211
House Of Omeed 212
House Of Omeed 213
House Of Omeed 301
House Of Omeed 302
House Of Omeed 303
House Of Omeed 304
House Of Omeed 305
House Of Omeed 306
House Of Omeed 307
House Of Omeed 308
House Of Omeed 309
House Of Omeed 310
House Of Omeed 311
House Of Omeed 312
House Of Omeed 313

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/house_of_omeed/smil:house_of_omeed_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن