بایگانی

خانه امید


خانه امید، برنامه‌ی است که در آن مجریان برنامه بر آن هستند تا نوید امید را به دنیای شکسته‌ی که سخت در نیاز تازگی و نجات است، ببخشد. خانه امید، سازمانی مسیحی و ایرانی است که در فعالیت‌های محلی و بین‌المللی نه تنها به أمور روحانی ایرانیان رسیدگی می‌کند بلکه در تلاش است تا به نیاز‌های اجتماعی ایرانیان، مخصوصا مهارجان نیز بپردازد

لیست پخش