بایگانی

در تماس


در سن کودکی، دکتر چارلز استنلی پدر خود را از دست داد. او توسط مادر بیوه و پدر بزرگ خدا ترس خود بزرگ شد. امروز او یک کشیش است، کسی که پیام هایش در سراسر دنیا به زبانهای مختلف پخش می شود. در این مجموعه، دکتر استنلی اصول کتاب مقدس را برای زندگی روزمره ما آموزش می دهد.

لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن