مقالات فارسی

دست من را بگیر. من نجات دهنده تو هستم!

ایوز که یک افغانی است که با شبکه محبت از سوئد تماس گرفت. او گفت که تنها ۱۶ سالش بوده و داستانش را با مشاوران ما اینگونه به اشتراک گذاشت: «پدر و برادرم شبکه محبت را در افغانستان تماشا میکردند. آنها هر دو به عیسی مسیح اعتماد داشتند. من هم وقتی پسر جوانی در افغانستان بودم به او اعتماد داشتم. ولی زیاد در موردش نمی دانستم. طالبان پدر و برادرم را کشتند. من جوان بودم و مادرم به من کمک کرد که از افغانستان به ایران بروم. بخاطر اتفاقی که برای پدر و برادرم افتاده بود، وجودم پر از تلخی و ناراحت بود. با سختیهای بسیار به سوئد رسیدم. اینجا در سوئد نمی خواستم هیچ کاری با خدا و مذهب داشته باشم. خیلی تنها بودم. یک شب خوابی دیدم که به علت طوفانی در وسط اقیانوس در حال خفه شدن بودم. مردم بسیاری در قایق بودند و قایق غرق می شد و بسیار تاریک بود. در این زمان مردی را دیدم که گفت: «دست من را بگیر. من نجات دهنده تو هستم.» خدا را برای نجات زندگیم شکر می کنم. بعد از آن، با یکی از افراد گروه «هزارا» در سوئد آشنا شدم که به من در شناخت خدا بسیار کمک کرد. خدا من را شفا داد و زندگیم را تبدیل نمود. خدا را برای این محبتش شکرگزارم.»

برچسب ها
نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *