مقالات فارسی

دیگر قرص افسردگی مصرف نمیکنم

۱۰ ژانویه ۲۰۱۵

صادق از ساری مشتاق بود تا درباره عیسی بداند. بعد از اینکه حقیقت را دانست او دعا کرد تا عیسی مسیح رابه عنوان خداوند و نجات دهنده اش قبول کند. او قبلا بسیار فردی عصبانی بود که خداوند زندگیش را تغییر داد و پس از آن پر از شادی و آرامش گردید و دیگر حتی قرصهای افسردگیش را نیز مصرف نمی کند. او به تمام اطرافیان خود درباره عیسی مسیح می گوید.

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *