مقالات فارسی

شفای تومور

۲۲ ژانویه ۲۰۱۹

پریسا یک ایماندار بود تا زمانیکه با یک مسلمان متعصب ازدواج کرد. و سعی بر این داشت تا شوهر خود را متقاعد نماید که ایمان مسیحی او را بپذیرد. ولی در نهایت منصرف شد. پس از یک چکاب معمولی دکتر، متوجه شد که تومور بزرگی دارد و نمی تواند باردار شود. با این خبر بهم ریخت و با گریه به حضور خدا رفت. همچنین با مشاوران شبکه محبت تماس گرفت و از آنها نیز تقاضای دعا نمود. او اعتراف کرد که گناهکار است و از خدا خواست تا او را ببخشد و رابطه اش را با شوهرش شفا بخشد. مشاوران با او دعا کردند ولی او در آن زمان شفا نیافت. پریسا میبایست یک عمل جراحی انجام می داد که مانع بارداری او شود. در روزی که باید عمل جراحی می کرد، آخرین سونوگرافی خود را انجام داد و دکترها از نتایج آن بسیار متعجب شدند. به او گفتند که او هیچ نیازی به عمل جراحی ندارد. تومور وی کاملا از بین رفته است. خداوند معجزه ای عظیم انجام داده بود و او کاملا شفا یافت!

داستان واقعی بوده ولی به دلایل امنیتی اسامی و مکانها تغییر کرده است.

برای برقراری ارتباط با مشاوران شبکه محبت روی این لینک کلیک کنید

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *