بایگانی

غلبه بر اضطراب


غلبه بر اضطراب

نام این برنامه، ” غلبه بر اضطراب ” است. مجری این برنامه، ” کشیش دکتر ساسان توسلی ” میباشد. در این برنامه، راه های غلبه بر افسردگی، راه هایی برای پیدا کردن آرامش و اهمیت انضباط روحانی را بررسی خواهیم کرد. این دروس، تحت عنوان غلبه بر اضطراب ارائه خواهند شد و در این دروس، درباره ابعاد مختلف اضطراب و افسردگی صحبت خواهیم کرد. موضوعاتی که در دنیای امروز بیداد می‌کند. این را بررسی خواهیم کرد که چه برخوردها و چه روش هایی و چه حقایقی را درباره اضطراب و افسردگی می توانیم در نظر داشته باشیم. همچنین چه تمرین هایی را می‌توانیم انجام دهیم تا در زندگی خود، برطرف آرامش حرکت کنیم و اسیر اضطراب و افسردگی نباشیم، بلکه در شادی و آرامش و در پیروی از تسلط روح مسیح در زندگی به پیش برویم. در رساله اول پطرس ۵ : ۷ کلام خدا میگوید : همه نگرانی های خود را به او بسپارید، زیرا او به فکر شما است. نگرانیها و اضطراب خود را به خدا بدهیم، زیرا خدا به فکر ما است و ما را دوست دارد و از ما محافظت می‌کند و روح خدا در درون ماست و فکر خدا در ذهن ماست و کلام خدا در دست ماست و ما می‌توانیم با این خدا در زندگی راه برویم و به خدا توکل کنیم و اسیر اضطراب ها و نگرانی های زندگی خود نباشیم. انسان یک مخلوق چند بعدی است و ما ابعاد مختلف انسان را بررسی خواهیم کرد. خدا انسان را در شباهت خدا آفرید و به انسان عقل و فکر و شعور و درد داد و انسان می تواند به حقایق برسد. برطرف کردن مشکلات روانی نیاز به این دارد که در ابعاد مختلف از طرق مختلف شفا را دریافت کنیم. ما باید درباره مشکلات روحی و روانی شروع به صحبت کردن کنیم و بپذیریم که شکستگی روحی و روانی نیز قسمتی از زندگی در این دنیای شکسته و گناه آلود است. همانگونه که استخوان ها می تواند بشکند، قلب و فکر نیز می‌تواند بشکند. ما باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای متفاوت برای حرکت به سوی شفا و رسیدن به آرامش و شادابی استفاده کنیم … پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن