بایگانی

فراسوی خبر با هنگامه یزدری


فراسوی خبر با هنگامه یزدری، برنامه‌ای هفتگی‌ست که از دریچه‌ای متفاوت و با حضور کارشناسان و پژوهشگران به تحلیل و بررسی برجسته‌ترین و تازه‌ترین رخدادهای ایران و جهان می‌پردازد

این برنامه هر پنجشنبه شب ساعت ۹ به وقت ایران از شبکه محبت و شبکه‌های اجتماعی فراسوی خبر بصورت همزمان پخش می‌شود.

لیست پخش