بایگانی

مسیحیت امروزمسیحیت امروز

نام این برنامه، ” مسیحیت امروز ” است. مجری این برنامه، ” دکتر ساسان توسلی ” میباشد. اوایل آغاز شیوع ویروس کرونا در دنیا، این برنامه به صورت زنده تهیه و پخش شد. همچنین این برنامه در طول سالیان گذشته به صورت قسمت های کوتاه چند دقیقه ای تهیه می شد و در داخل برنامه های پژواک قرار داده می‌شد و محتوا آن ویدیوها با محتوای این برنامه یکی است هر دو درباره مسیحیت در دنیای روز صحبت می‌کند. هدف این برنامه برکت گرفتن اشخاصی که از دین و خدا مذهب و ایمان خسته شده اند، همچنین اشخاصی که با تحقیق و صداقت دردین اسلام به اسلام و ایمان اسلامی خود تعهد دارند و همچنین، هدف دیگر این برنامه، تقویت ایمان مسیحیان و کلیسا و خادمین و کشیشان و معلمین و مجهز کردن این عزیزان به تعالیم درست و خوب ایمان مسیحی می باشد. همچنین در طول این برنامه خط‌های تلفن باز بوده است و مخاطبین با برنامه در تماس بودند و سوالات خود را به صورت زنده از مجری برنامه پرسیده اند. در درجه اول، تفکرات نویسنده‌ها و الهی دانان و معلمین مطرح و مهم دنیای مسیحیت را در این برنامه ارائه میدهیم تا بینندگان هر چه بیشتر آشنا شوند که بین متفکرین و الهیدانان و اساتید دانشگاه های الهیات مسیحی، چه صحبت ها و دیدگاه ها و مباحث الهیاتی مطرح می‌شود و چه بینش هایی از کتاب مقدس برای زندگی در قرن ۲۱ مطرح می‌شود. همچنین در طول این برنامه، به معرفی متفکرین مسیحی و تاثیرگذار و مطرح خواهیم پرداخت و می خواهیم بینندگان برنامه را با فضای مسیحیت در قرن بیست و یکم هرچه بیشتر آشنا کنیم. در بعضی از قسمت ها وارد صحبت‌ها و فعالیت‌ها و خدمات کلیسایی و یا وارد صحبت های خبری مسیحی و اجتماعی و جامعه شناسی و تاریخی و بحث‌های الهیاتی و شخصیت های مهم و مطرح در دنیای مسیحی و حوادث و جریانات مهم در دنیای مسیحیت می شویم. در بعضی از قسمت ها به صورت پیاپی از یک کتاب چند درس را ارائه خواهیم داد. اما تمرکز این برنامه بیشتر بر روی تعالیم مفید که به زندگی امروز مرتبط است، از دیدگاه متفکرین مسیحی خواهیم پرداخت… پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن