بایگانی

نقطه عطف – نشانه های آخر زمان


در این برنامه با ۱۰ نقش برجسته در کتاب مکاشفه آشنا خواهید شد. کسانیکه عوامل اصلی آخر زمان هستند.

لیست پخش