بایگانی

کانون الهیات مژده – بررسی کتاب اعمال رسولان


کانون الهیات مژده – بررسی کتاب اعمال رسولان

نام این برنامه، ” کانون الهیات مژده – بررسی کتاب اعمال رسولان ” است. مجری این برنامه، ” کشیش کامبیز سقایی – سپیده قلی بیگی ” میباشد. در این برنامه ها به بررسی دقیق و آیه به آیه کتاب اعمال رسولان خواهیم پرداخت. همچنین تولد و گسترش کلیسا را بررسی خواهیم کرد. بهترین برنامه به سوالات زیر پاسخ داده می شود : چرا نباید بر اساس یک تجربه خاص در کتاب اعمال رسولان، الحیات مختص نجات را پایه ریزی کنیم؟ کلیسا از چه چیزی تشکیل شده است؟ رشد کلاس های محلی به چه چیزی بستگی دارد؟ بررسی خواهیم کرد که در هر باب از کتاب اعمال رسولان، لوقا میخواهد تمرکز خود را بر روی چه مسئله بگذارد؟

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن