بایگانی

کتاب مقدس – کشیش سپهر

کتاب مقدس همراه با کشیش سپهر

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

episode 101

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/the_bible_sepehr/smil:the_bible_sepehr_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن