بایگانی

کلام و پرستش


کلام و پرستش

این برنامه ادغام زیبایی از پرستش و تعلیم است، چرا که در هر قسمت، من و مهمان برنامه سرودی را خوانده، و در مورد متن آن سرود که نشأت گرفته از کلام خداست صحبت می کنیم.

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن