بایگانی

کلیسای خانگی


کلیسای خانگی
این برنامه ای است که با نگاهی واقعه بینانه به موضوعاتی همچون : خصوصیات منحصر به فرد و کلیسای خانگی و چالشهایی که خادمین و اعضا در این کلیسا با آن مواجه هستند میپردازد و خادمین مختلف در این برنامه از تجربیات خود صحبت میکنند

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن