درباره ما

کانال تلویزیونی محبت پلت فرمی را برای انتقال برنامه ها با کیفیت بالا می باشد تا تمامی اعضای خانواده بتوانند این برنامه ها را در بهترین کیفیت مشاهده نمایند.

این پلت فرم به رساندن خبر خوش انجیل و محبت خدا به تمامی مردم کمک می کند. سازمانهای خدماتی مختلفی در تهیه برنامه ها، این شبکه را حمایت می کنند. این مجموعه شامل فرمت های مختلی از جلمه برنامه های نمایشی یا سریال، فیلم، ها، موزیک ویدوها، برنامه های ویژه آموزشی و برنامه های بشارتی می باشد.

حق تهیه برنامه ها و محتوای آنها برای شبکه محبت محفوظ می باشد. تلویزیون محبت یک شبکه غیرسیاسی است.

تلویزیون محبت بصورت دیجیتالی سیگنال از ماهوارههای هات برد Eutelsat E7B و Eutelsat Hotbird 13B بر روی خاورمیانه، اروپا، شمال آفریقا و شبه جزیره عربی بصورت ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته در دسترس می باشد.