بایگانی

۳ : ۱۶

عدد ۳ :‌۱۶ آغاز همه چیز است. اگر می خواهید که محبت بر نفرت غالب آید و یا امید جایگزین یاس گردد، دیدن برنامه ۳ :‌۱۶ با کشیش سارو خاچیگی پیشنهاد می گردد.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن