بایگانی

روشهای رویارویی با مسائل شخصیتی

به عنوان یک مسیحی و خادم کلیسا هر روزه در زندگی با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می شویم. در این برنامه کشیش فریبرز خندانی راهکارهایی را برای روبرو با مسائل شخصیتی آشنا می سازد.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن