بایگانی

روشهای رویارویی با مسائل شخصیتی

به عنوان یک مسیحی و خادم کلیسا هر روزه در زندگی با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می شویم. در این برنامه کشیش فریبرز خندانی راهکارهایی را برای روبرو با مسائل شخصیتی آشنا می سازد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Dealing with Character Issues – Part 1
Dealing with Character Issues – Part 2
Dealing with Character Issues – Part 3
Dealing with Character Issues – Part 4
Dealing with Character Issues – Part 5

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/character_issue/smil:character_issue_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن