بایگانی

روایت نور

اگر شریعت را به طور کامل انجام می دهید ولی از روبرو شدن با خدا می ترسید، دیدن این برنامه به شما پیشنهاد می گردد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Story of Light – Part 1
Story of Light – Part 2

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/story_light/smil:story_light_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن