بایگانی

Turning Point – Agents of Babylon Farsi

نبوت ها و پیشگوئیهای دانیال توسط شخصیتهایی که دکتر دیوید جرامایا آنها را «ماموران بابل» می خواند، ارائه شده است. این ماموران عبارتند از پادشاهان و حاکمان، مشاوران سلطنتی، حیوانات، فرشتگان هم خوب و بد و اشیاء بی جان مانند درختان و مجسمه ها که همه در بخشی از داستان دانیال نقش بسزایی را بازی می کنند.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Pt1, The Hostage
Pt2, The Insomniac
Pt3, The Colossus
Pt4, The Fire Men
Pt5, The Wolf-Man
Pt7, The Lion King
Pt8, The Conqueror
Pt10, The Herald
Pt11, The Archangel
Pt6, The Fingers of God

Pt9, The Madman
Pt12, The End

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/turn_point/smil:turn_point_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن