بایگانی

Turning Point – I Never Thought I’d See The Day Farsi


دکتر دیوید جرامایا در این برنامه ۹ عامل پیشرفت را که هرگز تصور نمی کنید بتوانید در طول عمر خود ببینید، بررسی می کند که همه اینها مفهوم قابل توجهی برای کلیسای عیسی مسیح دارند.

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن