بایگانی

Questions and Answers Show Farsi


علی مسلمان زاده ای است که با عیسی مسیح در مکه ملاقات نموده است و در آنجا زندگیش را تقدیم عیسی مسیح نمود. خلیک، خسرو، محمد و دینی، هم زمان مسلمان بودند تا زمانی که عیسی مسیح را به طور معجزه آسایی ملاقات کردند!

لیست پخش