بایگانی

حیطه‌های خود را بشناسیم!


در این برنامه دکتر ساسان توسلی به شناخت حریم شخصی زندگی در رابطه با خدمت، همسر، بچه ها ، اعضای کلیسا و دیگران اشاره می کند.

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن