بایگانی

نقش والدین در خانواده مسیحیمسیحی به عنوان والدین به چه اندازه وظیفهٔ خود را در قبال فرزندانتان انجام میدهید؟ و به چه اندازه نمونه‌ خوبی از زندگی مسیحی را برای فرزندانتان ارائه می دهید؟

این برنامه به شما کمک خواهد کرد تا اساس واقعی زندگی مسیحی را از نوزادی به فرزندانتان بیاموزید.

لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن