بایگانی

مسیحیت در آینه زمان

در این برنامه کنکاشی در مورد ریشه ها و ارزشهای متفاوت تمدن بشری و نفوذ مسیحیت در ۲۰ قرن گذشته مورد بررسی قرار می گیرد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Christianty-Mirror In Time – Part1

Christianty-Mirror In Time – Part2
Christianty-Mirror In Time – Part3
Christianty-Mirror In Time – Part4
Christianty-Mirror In Time – Part 5
Christianty-Mirror In Time – Part 6
Christianty-Mirror In Time – Part 7
Christianty-Mirror In Time – Part 8
Christianty-Mirror In Time – Part 9
Christianty-Mirror In Time – Part 10
Christianty-Mirror In Time – Part 11

Christianty-Mirror In Time – Part 12
Christianty-Mirror In Time – Part 13

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/christiaity_mirror/smil:christianity_mirror_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن