بایگانی

کلیسا در پرتو جفا

این سری برنامه ۱۳ قسمتی در مورد جفا در کلیسا می باشد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

کلیسا در پرتو جفا – قسمت اول
کلیسا در پرتو جفا – قسمت دوم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت سوم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت چهارم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت پنجم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت ششم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت هفتم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت هشتم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت نهم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت دهم

کلیسا در پرتو جفا – قسمت یازدهم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت دوازدهم
کلیسا در پرتو جفا – قسمت سیزدهم

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/church_pers/smil:church_pers_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن