بایگانی

کلیسا در پرتو جفا

این سری برنامه ۱۳ قسمتی در مورد جفا در کلیسا می باشد.

This 13-part program is about persecution in the church.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن