بایگانی

در آغوش زندگی نو

خواهر «ایشیشک آبلا» با پیغام خود تشویق می کند تا حقیقت را بشناسید، آزاد شده و زندگیتان تبدیل شود.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Samaritan Woman, With sister Elham and sister Ishik – October 13th, 2014
Embracing New Life – October 14th, 2014
Embracing New Life – October 15th, 2014
Embracing New Life – October 16th, 2014

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/embracing_life/smil:embracing_life_20141013.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن