بایگانی

فارسی پریز

برنامه ای است برای اشاعه پرستش که شامل سرودهای پرستشی و تعلیم «پرستش چیست» توسط کشیش جلیل سپهر می باشد.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن