بایگانی

فارسی پریز

برنامه ای است برای اشاعه پرستش که شامل سرودهای پرستشی و تعلیم «پرستش چیست» توسط کشیش جلیل سپهر می باشد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Farsi Praise – Part1, With Pastor Sepehr, – Worship
Farsi Praise – Part2
Farsi Praise – Part3
Farsi Praise – Part4
Farsi Praise – Part5
Farsi Praise – Part6
Farsi Praise – Part7
Farsi Praise – Part 8 With Pastor Sepehr – Fruits of Worship
Farsi Praise – Part 9 With Pastor Sepehr – Window of Worship
Farsi Praise – Part 10 With Pastor Sepehr – Worship in Fire

Farsi Praise – Part 11 With Pastor Sepehr – Worship in Fire

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/farsi_praise/smil:farsi_praise_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن