بایگانی

نسیمی نو


در این برنامه آموزه تثلیث و مفهوم و درک آن توسط ادوین کشیش آبنوس و اشکان املشی در یک برنامه ۲۳ قسمتی مورد بررسی قرار می گیرد.

لیست پخش

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن