بایگانی

زندگی سخاوتمند

ایمان مسیحی ما را دعوت می کند که با سخاوتمندی رشد کنیم و آینه ای باشیم برای دنیای پر از نیاز. همانطور که خداوند ما را محبت کرده ما نیز دیگران را نه فقط با گفتار بلکه با مال و ثروت و اعمال خود نیز محبت کنیم.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

زندگی سخاوتمند – بخش اول
زندگی سخاوتمند – بخش دوم
زندگی سخاوتمند – بخش سوم
زندگی سخاوتمند – بخش چهارم
Gزندگی سخاوتمند – بخش پنجم
زندگی سخاوتمند – بخش ششم
زندگی سخاوتمند – بخش هفتم
زندگی سخاوتمند – بخش هشتم
زندگی سخاوتمند – بخش نهم
زندگی سخاوتمند – بخش دهم

زندگی سخاوتمند – بخش یازدهم
زندگی سخاوتمند – بخش دوازدهم

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/generous_life/smil:generous_life_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن