بایگانی

هدیه ای برای ایران


هدیه ای برای ایران فرصتی را برای شما مهیا می سازد تا آنچه که خدا به شما داده است را با دیگران به اشتراک بگذارید. “تمامی‌ عُشرها را به‌ مخزنهای‌ من‌ بیاورید تا در خانه‌ من‌ خوراك‌ باشد و یهوه‌ صبایوت‌ می‌گوید مرا به‌ اینطور امتحان‌ نمایید كه‌ آیا روزنه‌های‌ آسمان‌ را برای‌ شما نخواهم‌ گشاد و چنان‌ بركتی‌ بر شما نخواهم‌ ریخت‌ كه‌ گنجایش‌ آن‌ نخواهد بود؟ ” (ملاکی ۳ :‌ ۱۰)

PlayList

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن