بایگانی

ضربان

برنامه ای متفاوت، صمیمی، بی پرده که در مورد أمور اجتماعی و فرهنگی جوانان امروزه در آن گفتگو می شود و چند ضربان شما را به هیجان خواهد رساند.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Heartbeat 01-23-2015
Heartbeat 01-30-2015
Heartbeat 02-06-2015
Heartbeat 02-13-2015
Heartbeat 03-06-2015
Heartbeat 03-20-2015
Heartbeat 04-17-2015
Heartbeat 04-24-2015
Heartbeat 05-01-2015
Heartbeat 05-08-2015
Heartbeat 05-15-2015
Heartbeat 05-22-2015

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/heart_beat/smil:heart_beat_20150123.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن