بایگانی

رویارویی با تنشها در روابط

اگر در روابط خود با تنشهایی مواجه هستید و نمی دانید که با چه نوع رفتار و برخوردی وارد گفتگوهایی شوید که از آنها فراری هستید، دیدن این برنامه که با اجرای دکتر ساسان توسلی است به شما پیشنهاد می گردد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

How To Start A Difficult Conversation – Pt1
How To Start A Difficult Conversation – Pt2
How To Start A Difficult Conversation – Pt3
How To Start A Difficult Conversation – Pt4
How To Start A Difficult Conversation – Pt5
How To Start A Difficult Conversation – Pt6
How To Start A Difficult Conversation – Pt7
How To Start A Difficult Conversation – Pt8
How to Start A Difficult Conversation – Pt9
How to Start A Difficult Conversation – Pt10

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/dif_con/smil:dif_con_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن