بایگانی

رویارویی با تنشها در روابط

اگر در روابط خود با تنشهایی مواجه هستید و نمی دانید که با چه نوع رفتار و برخوردی وارد گفتگوهایی شوید که از آنها فراری هستید، دیدن این برنامه که با اجرای دکتر ساسان توسلی است به شما پیشنهاد می گردد.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن