بایگانی

خانه بین المللی دعا

خانه بین المللی دعا یک مامویت انجیلی مسیحی که در شهر کانزاس، میسوری است که در آن بصورت ۲۴ ساعته دعای زنجیره ای بخصوص برای ایران وجود دارد.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن