بایگانی

جویس مایر

جویس مایر یکی از معلمین و رهبران تعلیم کاربردی کتاب مقدس در دنیا میباشد. او از پرفروشترین نویسندگان نیویورک تایمز بوده، و کتابهایش به میلیونها نفر در امید یافتن و باز سازی زندگیشان از طریق عیسی مسیح کمک کرده است.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن