بایگانی

پادشاه جلال

پادشاه جلال، داستان و پیام کتاب مقدس را به صورت ساده و در عین حال عمیق ارائه می دهد که برای افراد مختلف در تمام سنین، فرهنگ ها و جهان بینی ها معنی دار میباشد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

قسمت اول: پیدایش جهان و خلقت انسان
قسمت دوم: خالق و خلقت او
قسمت سوم: اخراج آدم و حوا از باغ عدن
قسمت چهارم: وعده آمدن نجات دهنده از نسل زن
قسمت پنجم: قتل هابیل به دست برادرش قاین
قسمت ششم: طوفان نوح
قسمت هفتم: قربانی کردن اسحاق توسط ابراهیم
قسمت هشتم: نجات بنی اسراییل از مصر
قسمت نهم: تولد عیسی مسیح
قسمت دهم: تعمید عیسی مسیح

قسمت یازدهم: خدمت و معجزات عیسی مسیح
قسمت دوازدهم: ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم
قسمت سیزدهم: مصلوب شدن عیسی مسیح
قسمت چهاردهم: رستاخیز عیسی مسیح
قسمت پانزدهم: صعود عیسی مسیح به آسمان

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/king_glory/smil:king_glory_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن