بایگانی

سرچشمه


مارگرت در این برنامه شهادت زندگی خود را می دهد که چگونه عیسی مسیح زندگی او را از تبدیل نموده و قلب شکسته اش را شفا داده است.

لیست پخش

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *