بایگانی

مریم مجدلیه

برنامه ای مخصوص بانوان می باشد. در این سری برنامه ها داستهانهای زنان کتابمقدس بررسی می شوند!

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

مریم مجدلیه – قسمت اول
مریم مجدلیه – قسمت دوم
مریم مجدلیه – قسمت سوم
مریم مجدلیه – قسمت چهارم
مریم مجدلیه – قسمت پنجم
مریم مجدلیه – قسمت ششم
مریم مجدلیه – قسمت هفتم
مریم مجدلیه – قسمت هشتم
مریم مجدلیه – قسمت نهم
مریم مجدلیه – قسمت دهم

مریم مجدلیه – قسمت یازدهم
مریم مجدلیه – قسمت دوازدهم

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/mary_mag/smil:mary_mag_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن