بایگانی

تفسیر انجیل متی


در این برنامه کشیش فیروز فیروزپور در یک برنامه ۱۲ قسمتی به تفسیر انجیل متی می پردازند.

لیست پخش

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *