بایگانی

میکروفون


شامل مصاحبه های دوستانه و جالب در مورد زندگی و بیوگرافی کشیشان از جلمه کشیش ادوارد هوسپیان و کشیش فریبرز خندانیِ، یوناتان نازنین و دکتر ساسان توسلی با اجرای ادوین کشیش آبنوس می باشد

لیست پخش