بایگانی

آن نیمه دیگر

اگر در شرایطی هستید که درباره همسر آینده خود فکر می کنید و در دوره همسریابی هستید، دیدن این برنامه با کشیش جلیل سپهر به شما پیشنهاد می گردد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

My Other Half – Part 1
My Other Half – Part 2
My Other Half – Part 3
My Other Half – Part 4
My Other Half – Part 5
My Other Half – Part 6
My Other Half – Part 7
My Other Half – Part 9
My Other Half – Part 10
My Other Half – Part 11
My Other Half – Part 13
My Other Half – Part 14

My Other Half – Part 15
My Other Half – Part 16
My Other Half – Part 8
My Other Half – Part 12
My Other Half – Part 17

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/my_half/smil:my_half_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن