بایگانی

فصلی نو

در این برنامه افراد شهادات و تجربه روحانی زندگی خود را به اشتراک می گذارند. مجریان این برنامه امیر و کانی جواد زاده می باشند.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Born Again – August 10, 2015
Born Again, Pt2 – August 17, 2015
Born Again – Pt3 – August 24, 2015
Born Again in Family – August 31, 2015
Freedom From Bondage, Guest: Kourosh Jahanshahi – September 9, 2015
Freedom From Bondage, Guest: Kourosh Jahanshahi – September 14, 2015
Freedom From Bondage, Guest: Pastor Fereydon Mokhof – September 21, 2015
Lie, Guest: Luis Mokhof – September 28, 2015
The Purpose of Life, with Amir, Kani and Edwin Abnous – October 5, 2015
Youths, with Amir, Kani and Yuna – October 12, 2015

New Season – October 19, 2015
New Season – October 26, 2015
New Season – November 2, 2015
New Season – November 16, 2015
New Season – November 23, 2015
New Season – November 30, 2015
New Season – January 11, 2016
New Season – January 18, 2016
New Season – January 25, 2016
New Season – February 1, 2016

New Season – February 8, 2016
New Season – February 15, 2016
New Season – February 22, 2016
New Season – February 29, 2016
New Season – March 7, 2016

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/new_season/smil:new_season_20150810.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن